O projektu

Tento internetový atlas vznikl s podporou grantu z Fondu Rozvoje Vysokých škol MŠMT č. 1817/2010. Atlas je určen studentům jako učební pomůcka pro předměty Dendrologie, Určovací cvičení, Botanické exkurze a Cvičení ze systému vyšších rostlin.

Autoři stránek

Dr. Radim J. Vašut (řešitel projektu)

Dr. Martin Dančák (autor části věnované lesním společenstvům)

spolupracovníci: Dr. Dagmar Skálová, Dr. Martin Duchoslav, Jan Ševčík, Magdaléna Stříteská, Markéta Riemmerová, Petra Soukupová, Eva Stanovská, ...

Fotografie dřevin byly pořízeny především v letech 2009-2010. Většina fotografií pochází z regionálních botanických zahrad a arboret, jmenovitě Botanická zahrada katedry botaniky PřF UP v Olomouci, Botanická zahrada Flóra Olomouc, arboretum Horizont Olomouc, arboretum SZM Nový Dvůr u Opavy, arboretum Bílá Lhota, arboretum Žampach, DZ Průhonice a různých zámeckých a městských parků Moravy a Čech (Lednice, Vizovice, Rožnov p.R., Průhonice, Častolovice aj.). Část fotografií byla pořízena v zahraničí (arboretum Bel Monte Wageningen, Nizozemsko, Arnold arboretum, Boston, MA, USA, New York Botanical Garden, NY, USA, Univerzitní botanická zahrada v Turíně, Itále a Univerzitní botanická zahrada, Zürich).

Pokud není jinak uvedeno, autorem fotografií je Radim J. Vašut.