Kontaktní údaje

Dr. Radim J. Vašut
řešitel projektu, autor Atlasu dřevin a determinačního klíče

Kontakt:

Katedra botaniky PřF UP v Olomouci
Oddělení Biosystematiky a Ekologie rostlin / Molekulární laboratoř
Šlechtitelů 11 (budova D)
78371 Olomouc

email: radim.vasut_at_upol.cz

 

Dr. Martin Dančák
autor Atlasu lesních společenstev

Katedra botaniky PřF UP v Olomouci
Oddělení Biosystematiky a Ekologie rostlin
Šlechtitelů 11 (budova A)
78371 Olomouc

email: martin.dancak_at_upol.cz